சாப்பாட்டிற்கு தானே பணம் தேவை !!!!
அன்பிற்கு இல்லையே!!!
அன்பு ஒன்றே விலை அறியாது!!!!


உணவு கிடைப்பது
அரிதாய் இருக்கும் நேரம் !!!
சாப்பிட பாத்திரம் தேவை படாது !!!


அடுக்கு மாடிகள் உள்ள நகரிலே …
குப்பையும் கொட்டி கிடக்குது !!!!
கொட்ட ஆள் இருக்கிறது ..
அள்ள ஆள் இல்லையே …


சில பேருக்கு வீட்டில் எப்போவும்
காற்றாடி இருக்கனும் …
சில பேருக்கு குளிர் சாதன பெட்டி
ஆனால்… பல .
பேருக்கோ  மழை வெயிலுக்கு
ஒதுங்க கொஞ்சம் இடம் !!!!!

நாம் எல்லோருமே வருந்த வேண்டிய விஷயம் இது …இந்த படங்கள் எல்லாமே
நாம் இந்தியாவை பிரதிபலிகின்றன …நாம் இந்தியா எவ்வளவு துறையில் முன்னேறினாலும்

வறுமை என்று ஒழியுமோ ?????

Advertisements