என்னுடன் பேசாத உன்

உதடுகள் என்ன
சொல்கின்றன ?
என் பெயரை தானே ??
@@
என் நினைவை
நினைக்காத உன் மனது
யாரை தேடுகின்றன ?
நம் நினைவுகளையா ? ?
@@
உன்னுடன் பேசிய
வார்த்தைகளும்
உன்னுடன் வாழ்ந்த
என் மனதும் …இன்று
என்னையே வெறுக்கின்றன ??
@@
நாம் கடந்த சாலைகள்
நாம் ரசித்த பாடல்கள்
இன்று புதிதாய் …
கண்ணீரை தருகின்றன
காணிக்கையாய் !!!
@@
உன் நினைவுகளில்
என் நினைவுகள்
இல்லாது போனாலும் …
என் நினைவுகளில்
உன் நினைவுகள்
அன்றும் .
இன்றும் .
என்றும் .!!!
@@@
Advertisements